Auteur: Rik Boers

In Nederland lijkt het soms alsof we verdwaald zijn op een rotonde, rondjes draaiend zonder een duidelijke uitgang te vinden. Het gaat niet alleen om de verkeersrotondes die onze wegen sieren, maar ook om de bureaucratische rotondes waarop onze overheid zich lijkt te bevinden. Het politieke en bestuurlijke landschap van ons land lijkt soms te lijden onder wat we ‘handelingsverlegenheid’ kunnen noemen. Het vermogen om grote dossiers aan te pakken en stagnaties op te lossen in het realiseren van belangrijke nationale doelen lijkt te ontbreken, en het nodige leiderschap is schaars.

Nederland staat voor tal van grote uitdagingen, van klimaatverandering tot de woningcrisis en van de zorg tot de energietransitie. Deze vraagstukken vereisen niet alleen visie, maar ook vastberadenheid en daadkracht om tot oplossingen te komen. Helaas lijkt het erop dat onze overheid soms vastzit in een eindeloze discussiecyclus zonder echte vooruitgang te boeken.

Een van de oorzaken van deze handelingsverlegenheid kan worden toegeschreven aan de complexiteit van onze politieke arena. Nederland staat bekend om zijn poldermodel, waarbij verschillende belanghebbenden en belangengroepen inspraak hebben in besluitvormingsprocessen. Hoewel dit model zeker voordelen heeft, kan het ook leiden tot verlamming en een gebrek aan daadkracht. Het lijkt soms alsof we zoveel compromissen proberen te sluiten dat we vergeten wat het uiteindelijke doel is.

Daarnaast lijkt er soms een gebrek aan leiderschap te zijn, zowel politiek als ambtelijk. Leiderschap betekent niet alleen het nemen van beslissingen, maar ook het vermogen om visie en doelen te communiceren en mensen mee te krijgen in een gedeelde visie. Het betekent ook verantwoordelijkheid nemen voor de resultaten, zowel successen als mislukkingen.

Om vooruitgang te boeken in de grote dossiers waarmee Nederland wordt geconfronteerd, is het essentieel dat er leiders opstaan die bereid zijn om moeilijke beslissingen te nemen en de visie op de lange termijn voorop te stellen. Dit geldt niet alleen voor politieke leiders, maar ook voor ambtenaren die belast zijn met de uitvoering van beleid.

Het is tijd om uit deze bureaucratische rotonde te komen en een duidelijke weg voorwaarts te vinden. Dit vereist een hernieuwde focus op leiderschap en daadkracht, en het vermogen om complexe problemen aan te pakken met een duidelijke visie voor de toekomst. Nederland heeft de potentie om grote uitdagingen te overwinnen, maar alleen als we de weg uit deze impasse kunnen vinden en samenwerken aan een betere toekomst.