Auteur: Wim van Oekel

Als partner bij Innogration Management Consultants word ik regelmatig door diverse gemeenten ingehuurd voor een specifieke klus. U kent dat wel, tijdelijke vervangen van een collega, een specifiek project in de fysieke leefomgeving, de Omgevingswet etc.

Telkens blijkt weer dat de specifieke opdracht die verstrekt is, vertakkingen heeft naar andere vraagstukken in de organisatie die geen deel uitmaken van de opdracht. De gewenste groei in houding en gedrag is er zo eentje die telkens terug komt. Ook kun je bijvoorbeeld de invoering van de Omgevingswet niet los zien van de beoogde dienstverlening, de visie op de rol van de gemeente of de samenwerking tussen afdelingen.

Er zijn dus genoeg vraagstukken die geen deel uitmaken van de opdracht, maar wel medebepalend zijn. Om te komen tot succes is het samenspel met de opdrachtgever cruciaal. Ik moet dus verkennen wat de kracht is van de opdrachtgever, wat zijn of haar doelen en uitdagingen zijn en hoe hij of zij kan opereren in het MT.

Het helpt mijn klanten zeer om mijn waarnemingen niet alleen te delen, maar ook met de opdrachtgever daarover te sparren.

Daarom mijn Tip: Ga als opdrachtgever regelmatig het gesprek aan met de opdrachtnemer over de vertakkingen van de gegeven opdracht.