Onze Missie

Missie

Innogration Management Consultants gelooft in het verander- en leervermogen van gemeenten. Zij wil met haar diensten aan het realiseren van de uitdaging waarvoor gemeenten staan een bijdrage leveren door in goede samenspraak met het bestuurlijk en ambtelijk management in gemeenten het zelfinzicht zodanig te vergroten, dat gemeenten richting kunnen geven aan de benodigde veranderingen en anderen kunnen inspireren daarin mee te gaan.

Daarnaast kan Innogration helpen bij het succesvol implementeren van al deze veranderingen in beleid- en bedrijfsvoering en dienstverlening. Tijdens de implementatie wordt veel aandacht besteed aan een optimale verbinding van bestuur, management en professionals en aan de communicatie over de (voortgang van) de verandering.

Visie

Gemeenten staan voor de voortdurende uitdaging het vertrouwen, dat Nederlanders hebben in de (lokale) overheid terug te winnen. Dat de overheid niet als vanzelfsprekend dit vertrouwen bezit is niet alleen te wijten aan… Lees er meer over

Over ons

Innogration Management Consultants is een maatschap van senior adviseurs die zich richt op het beter functioneren van de lokale overheid. Innogration richt zich op managementvraagstukken die verband houden met de toegevoegde waarde van het gebruik van informatie. Lees er meer over.