Welkom

Welkom bij Innogration management consultants.

Innogration is een maatschap van de senior adviseurs. Wij begeleiden Nederlandse gemeenten, ministeries en andere overheidsinstellingen bij veranderingen op het snijvlak van bestuur en management. Innogration analyseert, begeleidt, managet, communiceert en implementeert succesvolle veranderingen in uw organisatie.

De kracht van Innogration is dat we vernieuwend kijken naar het bestaande en het nieuwe innovatief helpen te integreren in de organisatie. We hebben een "voeten in de klei"-mentaliteit en slaan een brug tussen het management en de werkvloer. We hebben ervaring in verschillende domeinen en vakgebieden. De meerwaarde van Innogration voor onze opdrachtgever is dat we daardoor in staat zijn  “meervoudig” te kijken naar de veranderopgave waar U voor staat.

Heeft U een vraag of wilt U eens vrijblijvend van gedachte wisselen neem dan contact met ons op. Onder Partners vindt U ons telefoonnummer en e-mailadres of vul het formulier in onder Contact.

Nieuws! Doe de Omgevingswetscan

 

Innogration Management Consultants stelt de Omgevingswetscan beschikbaar voor alle gemeenten. Het is nog maar een klein jaar en de Omgevingswet treedt in werking. Een wet met veel impact op de dienstverlening en processen van uw organisatie. Maar zijn uw voorbereidingen wel adequaat? Voor veel gemeenten is het namelijk erg lastig om die juiste (noodzakelijke) acties te destilleren uit de overvloed van gegevens die de VNG en het programma aan de slag met de Omgevingswet bieden. 

Wilt u zeker weten dat u met uw (project)organisatie op de goede weg bent? 

Dat inzicht is in één dag te realiseren.  

Een scan die u meer zekerheid geeft en in de praktijk zijn meerwaarde heeft bewezen. Wij inventariseren in één dag uw situatie door een aantal interviews met sleutelpersonen.    

U weet met deze scan of u op de goede weg bent of wat daarvoor nodig is.   

Wilt u meer weten?  

Neem contact op via info@innogration.nl 

Edo Tichelaar, Rik Boers en Wim van Oekel staan u graag te woord.  

  

Nieuws! Welkom Rik Boers

Onlangs heeft Innogration een nieuwe maat mogen verwelkomen: Rik Boers.

Als bruggenbouwer tussen bestaande situaties en benodigde oplossingen werkt Rik voor organisaties die aan de slag willen met uitdagende organisatievraagstukken. Momenteel werkt hij aan de veranderopgave van de transitie naar de omgevingswet. Vanuit ‘anders organiseren, anders werken’ streeft hij naar een zelfversterkend organisatiemodel. Hoe het echte werk, vanuit de waarom, weer centraal kan komen te staan. Zijn veranderaanpak is concreet, toepasbaar en gebaseerd op veelal het bestaande. Want de sleutel tot transitie, fundamenteel ander gedrag is op zich al lastig genoeg. Rik ondersteunt daarbij de trekkers van verandering in organisaties in hun rol. Ook weet hij wat het nodig is om de  benodigde randvoorwaarden daarbij te configureren, bijvoorbeeld hoe je toewerkt naar een meer integrale bedrijfsvoering. 

Nieuws! Afscheidsboodschap Ernst Koperdraat

Na ruim 43 jaar werkzaam te zijn geweest in het openbaar bestuur waarvan 21 jaar als partner bij Innogration Management Consultants ga ik met pensioen.

Ik kijk terug op een heel rijke loopbaan waarin ik in augustus 1975 begon als ambtenaar bij Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente Amsterdam. Ik heb mogen werken als ambtenaar Ruimtelijke Ordening en volkshuisvesting bij diverse gemeenten,  als opleider aan de Bestuursacademie , als raadslid en wethouder en daarna als consultant vanuit Innogration in vele opdrachten als interim (lijn) manager/directeur, adviseur, accountmanager, kwartiermaker en programmamanager gewerkt en daarmee een bijdrage mogen leveren aan de verbetering en modernisering van het functioneren van gemeenten. Met als sluitstuk het ondersteunen van gemeenten bij hun voorbereidingen op de komst van de nieuwe Omgevingswet.

Daarmee is wat mij betreft de cirkel mooi rond en is de tijd gekomen om samen met mijn vrouw nog meer te gaan genieten van elkaar, de kinderen, kleinkinderen en alle andere mooie dingen in het leven.

Ik bedank iedereen waarmee ik de afgelopen jaren heb mogen samenwerken. Het waren in de meeste gevallen mooie en inspirerende ervaringen. Ik heb er veel van geleerd.

Uiteraard is het goed om ook als pensionado enigszins actief te blijven en dingen te doen die je uitdagen en verwonderen, zonder dat dat op  “werken” gaat lijken. Daarvoor sta ik dan ook graag open.

Het gaat U allen goed.

Ernst Koperdraat

T: 06-51814172

M: ernstkoperdraat@gmail.com