Welkom

Welkom bij Innogration management consultants.

Innogration is een maatschap van de senior adviseurs. Wij begeleiden Nederlandse gemeenten, ministeries en andere overheidsinstellingen bij veranderingen op het snijvlak van bestuur en management. Innogration analyseert, begeleidt, managet, communiceert en implementeert succesvolle veranderingen in uw organisatie.

De kracht van Innogration is dat we vernieuwend kijken naar het bestaande en het nieuwe innovatief helpen te integreren in de organisatie. We hebben een "voeten in de klei"-mentaliteit en slaan een brug tussen het management en de werkvloer. We hebben ervaring in verschillende domeinen en vakgebieden. De meerwaarde van Innogration voor onze opdrachtgever is dat we daardoor in staat zijn  “meervoudig” te kijken naar de veranderopgave waar U voor staat.

Heeft U een vraag of wilt U eens vrijblijvend van gedachte wisselen neem dan contact met ons op. Onder Partners vindt U ons telefoonnummer en e-mailadres of vul het formulier in onder Contact.

Nieuws! Afscheidsboodschap Ernst Koperdraat

Na ruim 43 jaar werkzaam te zijn geweest in het openbaar bestuur waarvan 21 jaar als partner bij Innogration Management Consultants ga ik met pensioen.

Ik kijk terug op een heel rijke loopbaan waarin ik in augustus 1975 begon als ambtenaar bij Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente Amsterdam. Ik heb mogen werken als ambtenaar Ruimtelijke Ordening en volkshuisvesting bij diverse gemeenten,  als opleider aan de Bestuursacademie , als raadslid en wethouder en daarna als consultant vanuit Innogration in vele opdrachten als interim (lijn) manager/directeur, adviseur, accountmanager, kwartiermaker en programmamanager gewerkt en daarmee een bijdrage mogen leveren aan de verbetering en modernisering van het functioneren van gemeenten. Met als sluitstuk het ondersteunen van gemeenten bij hun voorbereidingen op de komst van de nieuwe Omgevingswet.

Daarmee is wat mij betreft de cirkel mooi rond en is de tijd gekomen om samen met mijn vrouw nog meer te gaan genieten van elkaar, de kinderen, kleinkinderen en alle andere mooie dingen in het leven.

Ik bedank iedereen waarmee ik de afgelopen jaren heb mogen samenwerken. Het waren in de meeste gevallen mooie en inspirerende ervaringen. Ik heb er veel van geleerd.

Uiteraard is het goed om ook als pensionado enigszins actief te blijven en dingen te doen die je uitdagen en verwonderen, zonder dat dat op  “werken” gaat lijken. Daarvoor sta ik dan ook graag open.

Het gaat U allen goed.

Ernst Koperdraat

T: 06-51814172

M: ernstkoperdraat@gmail.com